NASTUPUJE NEOMARXISMUS S FAŠISMEM!

Zdoj: Pravý prostor ( http://pravyprostor.cz/nastupuje-neomarxismus-s-fasismem )

ATL 25|03|2016

Obsazování Evropy islámskými fanatiky je skutečně značným nebezpečím a i když  bezprostředně ne dnes, tak již zítra se dotkne každého z nás. O faktu, že migrační vlna je cílenou a dobře promyšlenou akcí levicí řízeného mainstreamu už víme dávno, ale je stále velmi mnoho lidí, kteří to nepochopili. Migranti se stali politickým nástrojem. Ano, jsou nástrojem, který slouží k potlačování občanských práv a svobod původního Evropského obyvatelstva. Všimněte si prosím, jak veškeré Evropské státy, až na světlé  výjimky utahují postupně legislativou šrouby lidské svobodě a demokracii.

 

Proti migrantům není povoleno se vymezovat, natož informovat o jejich zvěrstvech a doslova perverzitě.Nesmí se informovat o jejich trestné činnosti a to jak srze policejní složky, tak skrze média. Nikdo se nesmí nesouhlasně vyslovovat k Islámu nebo Koránu. Porušujete li tyto principy, tak budete trestáni, či omezováni na svobodě. Omezována je zásadním způsobem svoboda slova, ale také dostupnost práva,které v určitých aspektech přestává fungovat. Postupně jsou likvidovány Evropské kulturní tradice a zvyky.

Společnost je rozkládána postupnými kroky morálně, tak i sociálně, ale i ekonomicky. Proč to? Vše je činěno ve prospěch multikulturalistické ideologie, která nemá jiný cíl, než vyvolat celospolečenské střety ve smyslu redukce lidské populace a vytvoření nové, evropským elitám inteligenčně jednoduché, poslušné a podřadné civilizace, která bude vycházet z doslova barbarského přístupu k člověku a bude tudíž lépe silou ovladatelná. Inteligentní, morální, na státu nezávislí  a myslící lidé totiž  tak dobře ovladatelní nejsou, a proto musí být eliminováni, viz Barnewernet, nebo tzv. Inkluze školství, kteréžto programy spolu s islámem a dalšími církvemi budou brainwashingem (vymývání mozků) ničit svobodné myšlení dětem v zárodku.

Jednoznačně jde o závádění programu globální diktatury neomarxismu a neofašismu, který jsou směřován nejen proti výdobytkům, ale i proti samotným základům naší civilizaci a naší svobody. Vzdělaní, pracovití, slušní, kulturní a civilizovaní lidé budou stále více  šikanováni a umenšováni. Jejich práva budou zcela přehlížena stejně jako jejich svoboda i kultura.

Ptáte se, kdo za tím stojí, kdo tento stav vytváří? Migranti? Černoši? Cigáni? Muslimové? Ne! Ti, kdo vytvářejí prostor k utlačování našich národů a k novodobému holocaustu a  genocidě jsou samy vlády Evropských národů pod taktovkou Bruselské administrativy, která zase plní dikci světové  levice. Je totiž zřejmé, že kdyby národním vládám a Bruselu záleželo na Evropských národech tak jsou již dávno hranice chráněny a lodě s tzv. uprchlíky potápěny. Kolik desítek miliard EUR už Evropu stála migrační krize a výsledky jsou nulové.

Konstruktivní řešení s jasnými dopady navrhované Bruselem prostě neexistuje. Přitom Evropa měla dost času na to, aby své vnější hranice zabezpečila! Jenomže, kde není opravdový zájem tam nic nevznikne. Turecku jsou posílány miliardy na uprchlíky, čmž si de facto sami sobě, my Evropané, migrační vlnu proti sobě financujeme. Turci migranty stejně pustí a navíc je tu i další hrozba u hranic se Súdánem, kde na uvedení do pohybu čekají  další, asi čtyři miliony, vesměs negramotných migrantů. Naše doslova promrhané miliardy Eur měly  být dávno  prvoplánově  použity k ochraně hranic státu EU, a  nikoli si jimi zbaběle platit odklad svého sebezničení u neofašisty jménem Erdogan, stejně, jako si kdysi evropské národy platili odklad u socanského fašisty, později nacisty Hitlera!

Občané, nebuďme naivní. Nevěřme mainstreamu, je to vesměs jen rudá neomarxistická a fašistická propaganda, která má ještě více oslabit naše svobodné národy. Neposílejte peníze nadacím a neziskovkám na uprchlíky – předplácíte si tím vlastní smrt.

Žeňme všechny sluníčkáře od svých domů klackem a naložme jim klackem po hrbech. Za našetřené peníze kupujme raději zbraně, protože až budeme nuceni jako národ povstat, ať nemáme holé ruce jako v roce 1989. Na policii a armádu se zatím spoléhat nemůžeme. Ti budou chránit své chlebodárce, a na svůj lid, na svůj národ se aspoň na začátku, vykašlou. Budou chránit  tu islámskou svoloč a na příkaz námi volených zástupců budou aý na téměř neúnosnou mez zajišťovat jejich práva, ne ty naše. Jako národu nám totiž zřejmě nezbude nic jiného, než se bránit sami se zbraněmi v rukou, jako už tolikrát v minulosti, pokud zase selžou volby a lidé u nich. Bude to na nás, jen a jen na nás na prostých občanech, nebo si snad myslíte, že Sobotka sedne na koně a pojede v čele našich řad bránit Českou zem?

Multikulturalismus, tak jak ho Evropské elity prosazují, je podvod století, je to neomarxistický fašismus postavený proti všem svobodným, pracovitým, myslícím občanům Evropy. Kultury se totiž mohou mísit jen tehdy, zastávají li stejné morální hodnoty, jinak ta amorálnější kultura pohltí tu morálnější.

Znáte jistě lidové moudro, že “Jedno shnilé jablko, dá-li se mu čas, zničí celý sklep jablek”, a obráceně to nefunguje.  A tak je to s islámem, islám je nižší kultura než je ta naše, nemá nižší zločinnost, nemá méně bídy, nemá více vzdělaných a pracovitých lidí, nezná téměř pokrok, nemá lepší, pokud vůbec jaké zdravotnictví, ale zato má navíc fanatismus, obřízky a bití žen, sodomii, bigamii, pedofilii, středověké trestní právo, doživotní viru – muslimem se rodíte, za odpadlictví je smrt, atd… atd… atd…

Islám nikdy nikomu nic dobrého nepřinesl, islám je shnilé jablko světa, musí se izolovat a pokud nepůjde léčit, vymýtit. A musí se začít ihned, a to totálním zákazem islámu v Evropě. Musíme přestat platit za ropu penězi, zbraněmi a moderní technikou. Základní potraviny postačí. To další, ať si vyrobí a vymyslí sami, jinak se nikdy nevyhrabou dál než k fazolím a skopovému. Nesmíme se bát v zájmu našeho života ukázat prstem na chorobu, a islám je smrtelná choroba a svou takíjou a strachem který po světě šíří, je i pro méně inteligentní a méně schopné jedince nakažlivá.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.